Over ons

Opleidingsschool Zuidwest leidt aankomend leraren op voor het primair onderwijs. De nadruk van de opleidingsschool ligt op praktijkleren en intensieve begeleiding op de werkplek. Doordat je veel tijd doorbrengt in de beroepspraktijk leg je een sterke basis voor je loopbaan.

Opleidingsschool Zuidwest is gevormd vanuit het partnerschap tussen 24 schoolbesturen, HZ-Pabo en mbo Scalda. Het curriculum werkplekleren is samengesteld door vertegenwoordigers van deze organisaties.

In de nabije toekomst kunnen ook Scalda-studenten van het cluster Kindprofessional hun opleiding binnen Opleidingsschool Zuidwest volgen.​​​​​​​Waarom deze samenwerking?

In een wereld die snel verandert en vol is van nieuwe inzichten, is er behoefte aan onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van het kind en waar de individuele (leer)behoeften van de leerling centraal staan. De nieuwsgierigheid, frisse blik, creativiteit en onderzoekende houding van aankomend onderwijsprofessionals zijn van grote waarde voor scholen.

Die gebundelde kracht van pabostudenten, onderwijs-assistenten in opleiding​​​​​​​, po-scholen, HZ en Scalda zorgt voor vakbekwame starters en een frisse wind in het basisonderwijs.


​​​​​​​

Afbeelding volledige breedte
Afbeelding volledige breedte
Opleidingsschool-6-1280x580

​​​​​​​Opleiden doen we samen

Waar leer je om de theorie praktisch toe te passen, ontdek je wat lesgeven met je doet en ontdek je welke vorm van onderwijs bij je past? Dat is natuurlijk de werkplek zelf. Daarom is iedere student van Opleidingsschool Zuidwest structureel 2 dagen per week op een school te vinden. Dat noemen we de opleidingslocatie.​​​​​​​


​​​​​​​De leerexpert, spin-in-het-web en de bruggenbouwer.


Dat zijn volgens ons de 3 basisvaardigheden waar een toekomstige onderwijsprofessional aan moet voldoen.
​​​​​​​
Wat we daaronder verstaan leggen we je uit in deze poster.

Klik op de afbeelding voor een grote versie. 

Afbeelding volledige breedte
Waar ligt onze focus?​​​​​
  • Tijdens de volledige looptijd van de studie, besteden de pabostudenten 2 dagen per week (maandag en dinsdag) aan werkplekleren op een opleidingslocatie. 1 dag werken ze op de stamgroep, de andere dag doen ze school-brede opdrachten en onderzoek. In plaats van stagiair noemen we de student nu liever aankomend onderwijsprofessional.

  • Bij het kiezen van een opleidingslocatie heeft de aankomend onderwijsprofessional keuze uit een divers palet aan concepten, elk met een eigen identiteit. Zoals Katholiek-, Protestants-, Openbaar-, Dalton- en Montessorionderwijs.

  • Het is mogelijk om te werkplekleren in het speciaal (basis)onderwijs.

  • De begeleiding van de toekomstige onderwijsprofessional op de werkplek is eenduidig. Ieder schoolbestuur heeft een beperkt aantal scholen als opleidingslocatie aangesteld en een of meerdere schoolopleiders in dienst, die de kwaliteit van de werkplek en begeleiding borgen. De komende jaren zal het aantal opleidingslocaties verder toenemen.

  • Aankomend onderwijsprofessionals starten met werkplekleren in de onderbouw, maar zijn in hun eerste jaar niet langer verplicht om ervaring in de kleuterklassen op te doen.

  • De leerkracht die als opleidingsmentor de toekomstige onderwijsprofessional in zijn/ haar klas begeleidt, wordt intensief betrokken bij de leerdoelen en lesstof van de student.
    ​​​​​​​
  • Ontwikkelgerichte domeinen als kindcentra, passend onderwijs, samenwerking met jeugdhulp, opvang, welzijn, cultuur en sport zijn in het werkveld van groot belang. In de opleidingsschool zijn dat belangrijke thema’s.
Opleidingsschool-13-1280x580

​​​​​​​Perspectief

Opleidingsschool Zuidwest is op 31 augustus 2020 gestart. Iedere eerstejaars-pabostudent van HZ University of Applied Sciences is daarmee toekomstig onderwijsprofessional in de opleidingsschool. Op de opleidingslocaties ontmoeten studenten van Scalda en HZ elkaar. Leren van elkaar vindt ook zo plaats.​

Pabostudenten die voor die tijd gestart zijn aan de pabo op HZ University of Applied Sciences, maken hun opleiding af in het ‘oude’ systeem.Dat betekent dat de opleidingsschool in cursusjaar 2020 - 2021 alleen het eerste jaar aanbiedt en na 4 jaar studenten heeft in alle leerjaren.