Onze Wijs

Contactgegevens

Adres
Stadhuisplein 20
​​​​​​​4382 LG Vlissingen

Website
www.onzewijs.nl

Contactpersoon
Nelly van de Velde

n.vandevelde@onzewijs.nl
0118-461720

Afbeelding volledige breedte

Over Onze Wijs

Missie en visie van Onze Wijs

Vanuit onze christelijke waarden zorgen we samen dat ieder kind zelfbewust, kritisch en onderzoekend in het leven staat, verbonden is met de wereld en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Ons motto is Samen leren, toekomst creëren!

Lerende organisatie
Onze Wijs wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De scholen van Onze Wijs investeren in een goed pedagogisch klimaat op basis van christelijke waarden en normen waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen, met als doel kinderen te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Wij willen een betrouwbare professionele onderwijsorganisatie zijn die midden in de samenleving staat, transparant communiceert en toekomstbestendig is en blijft.

Partnerschap
Wij streven naar een goed en gelijkwaardig partnerschap met ouders/verzorgers, kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs en andere relevante partijen die samen met ons verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelproces van leerlingen en ons onderwijs. Onze medewerkers ondersteunen de ontwikkeling van onze leerlingen, voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school.

De kernwaarden van Onze Wijs

Verbondenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, verschil maken en verwondering

Verbondenheid
Iedere leerling, medewerker, ouder en andere betrokkene wordt gestimuleerd zich te verbinden met anderen en bij te dragen aan het doel om voor iedere leerling het best mogelijke te bieden. Naast verbondenheid onderling, zoeken we verbindingen met de wereld buiten de school. We zetten binnen Onze Wijs in op lerende gemeenschappen op de scholen en tussen de scholen. Die lerende gemeenschappen dragen bij aan het verzamelen en delen van kennis over het best mogelijke onderwijs om de centrale waarde van uniciteit te kunnen realiseren.

Verantwoordelijkheid
Wij kunnen uitleggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen en zijn daardoor aanspreekbaar op ons handelen en gedrag. Wij zetten ons maximaal in, zodat elk kind zich optimaal kan ontplooien/ontwikkelen. Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid door verstandige keuzes te maken, na te denken over wat ze doen en anderen te zien. Hierbij hebben we oog voor de ander en de omgeving waarin we leven, voor nu en de volgende generaties.

Vertrouwen
Wij zijn betrouwbaar en integer naar onszelf en naar anderen vanuit het geloof in onze eigen goede bedoelingen en intenties en die van anderen. Wij hebben hoge verwachtingen van elkaar en van onze leerlingen. We creëren ruimte om te experimenteren en met lef nieuwe dingen te onderzoeken. Hierbij mogen we fouten maken. Zo rusten wij onze leerlingen toe om de uitdagingen van het leven vol (zelf)vertrouwen tegemoet te treden.

Verschil maken
Wij leren onze leerlingen vanuit onze christelijke identiteit oog te hebben voor elkaar en daar ook naar te handelen. Ieder kind kan zich ontwikkelen doordat wij een passende, inspirerende omgeving creëren die gericht is op leren. We leren ze te reflecteren op hun weg naar een zinvolle plek in de maatschappij en leren ze de toenemende complexiteit van de maatschappij te begrijpen, zodat ze doordachte keuzes kunnen maken voor nu en voor de toekomst.

Verwondering
Wij inspireren onze leerlingen om zich verder te ontplooien. Hierbij denken we in kansen en mogelijkheden. Ook gaan we op zoek naar de vraag, meer nog dan naar het antwoord. Wij blijven onze omgeving waarderen en genieten van de wereld om ons heen.​​​​​​​