OcTHO

Contactgegevens

Adres
Wevershoek 2
4301 BN Zierikzee

Website
www.octho.nl

Contactpersoon
Jetty Suijkerbuijk, obs De Casembroot
j.suijkerbuijk@octho.nl
0166-65 70 44

Afbeelding volledige breedte

Over OcTHO

Vanuit de openbare identiteit biedt OcTHO in alle kernen van de gemeente Tholen toekomstgericht primair onderwijs aan. Dit gebeurt in een uitdagende leeromgeving met respect en aandacht voor de mensen in de scholen en voor de omgeving. OcTHO hecht waarde aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs en wil dat er binnen de organisatie integer, rechtvaardig en respectvol met elkaar wordt omgegaan.

Op de werkvloer staan deskundigheid, resultaatgerichtheid, samenwerking en plezier hoog in het vaandel.

Om ons hoger doel en de kernwaarden vorm en inhoud te kunnen geven vragen we kwaliteit en inzet van het personeel.

Een teamlid van OcTHO is:

  • Ambitieus en Vernieuwingsgezind;
  • Collegiaal en Verdraagzaam;
  • Professioneel en Doelgericht;
  • Loyaal en Toegewijd.

Binnen OcTHO staan creatief, gepersonaliseerd en ontdekkend leren centraal, waarbij we de digitale ontwikkelingen inzetten als middel maar ook als leerdoel.

De kwaliteit van onderwijs heeft leerlingenondersteuning, kwaliteit van het personeel, effectief gebruik van de leertijd en een goed pedagogisch klimaat als basis. De scholen van OcTHO besteden hier in ruime mate aandacht aan en zorgen voor een proces van continue verbetering.

Het gaat om de resultaten die met het onderwijs worden bereikt. Daarbij gaat het niet zozeer om het eindresultaat op zich, als wel om de toegevoegde waarde.

Vanwege de toenemende diversiteit in het huidige regulier onderwijs, met name door het succesvol implementeren van passend onderwijs, is het van belang de individuele leerling te volgen en op zijn of haar niveau uit te dagen. Hierbij worden hoge doelen en realistische verwachtingen gesteld.