Workshops & visiebijeenkomst in de Lasloods

Op maandag 27 juni 2022 organiseerde de Opleidingsschool een bijeenkomst in de Lasloods in Vlissingen voor alle betrokken gremia waar zowel het PO, MBO als HBO hun input konden geven. In de middag gingen schoolopleiders, instituutsopleiders en enkele directeuren met elkaar aan de slag in verschillende workshops. De samenvatting van de workshops is onder dit bericht terug te lezen.
Tijdens het avondprogramma gingen betrokkenen uit alle geledingen in gesprek over de aangescherpte visie van Opleidingsschool Zuidwest. In de eerste ronde bespraken de aanwezigen wat er nodig is om mee te gaan in de gepresenteerde visie. Tijdens de tweede ronde werd de vertaling gemaakt naar wat dit betekent voor ieder zijn of haar rol binnen de opleidingsschool, dit door het benoemen van concrete acties.
Tevens werden de leden van de werkgroep en de denktank in het zonnetje gezet wegens hun inzet van het afgelopen schooljaar. 

Samenvatting workshops

Workshop Persoonlijke Professionele Ontwikkeling jaar 1 en 2

Nadat we vanuit de OSZW de eerste twee jaar erg voorschrijvend zijn geweest in de invulling van het gedeelte P.P.O willen we vanaf schooljaar ‘22/’23 de leerteams met hun begeleiders veel meer autonomie geven over deze invulling. Dit houdt in dat de schoolopleiders samen met de instituutsopleiders voor de start van een thema kijken waar de behoefte ligt van het leerteam en voor het komende thema zelf een lijstje maken met onderwerpen voor P.P.O. We benadrukken natuurlijk wel het belang van de onderwerpen, zoals intervisie en het LVF, maar wanneer dit voor jouw leerteam het beste uitkomst is aan jullie zelf. De fasen van de integratieve opdracht blijven wel in de volgorde hoe ze altijd werden aangeboden.

Tevens gaan we afstappen van de gezamenlijke check-in. Hiervoor in de plaats komen korte instructiefilmpjes van de verschillende fasen die de leerteams op een zelfgekozen tijdstip kunnen bekijken. Dit betekent ook dat de starttijd van het leerteam dagdeel ook in handen ligt van de SO en IO. We hopen zo dat de begeleiding van het leerteam steeds beter kan worden afgestemd op de behoeften van het leerteam

Workshop PLG jaar 3 en 4

Wij hebben tijdens de workshop over de PLG in jaar 3/4 volgend jaar met elkaar gespard over doel en werkwijze van de nieuw te starten PLG's in jaar 3/4 volgend jaar. Een aantal zaken kwamen daarbij naar voren:

 • Het doel van de PLG ligt ergens tussen het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en het gezamenlijk bijdragen aan beter onderwijs. Wat in onze gesprekken vooral opviel is dat het belangrijk is dat niet alleen wij als begeleiders het doel van de PLG helder voor ogen hebben maar vooral de studenten zelf. We willen dit dus vooraf goed uitspreken en verwachtingen peilen.
 • Om de PLG goed te laten functioneren moeten vanaf het begin duidelijke afspraken gemaakt worden: verdeling voorzitters en notulisten, hoe gaan we om met deadlines, wat verwachten we van elkaar. Daarnaast moet er vanaf de eerste bijeenkomst aandacht zijn voor kennismaking en het proces van samen onderzoek doen. We hopen dat de jaar 3 studenten - die al gewend zijn aan deze werkwijze vanuit het leerteam in jaar 1/2 - dit proces ook gaan "dragen".
 • In de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat de rolverdeling tussen expert en PLG begeleider persoonlijk is en ook tussen het duo afgestemd moet worden. Daarbij wel de opmerking dat de PLG begeleider het onderzoeksproces (vanuit PABO HZ) goed kent en de expert kan inspireren met voorbeelden uit het werkveld.

Workshop intervisie jaar 3 en 4

 

Samenvatting workshop deeltijd

In deze workshop is eerst het concept van de deeltijd kort verteld.

Daarna zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de volgende vragen:

Wij willen de SO’s het volgende scenario voorleggen: 

Een studerende komt met een plan van aanpak en heeft daarbij ondersteuning nodig van jou als schoolopleider en wil graag met jou in gesprek, hoe ga je dit aanpakken?

(We leggen het format van het plan van aanpak en onderstaande vragen neer om te bespreken):

 • Wat is een passend en haalbaar moment voor dit gesprek?
 • Hoe ga je de uitvoering van het plan van aanpak samen vormgeven?
 • Wat heb je hierbij nodig van de studerende?
 • Wat heb je hierbij nodig van de HZ?
 • Wat heb je hierbij nodig van de leerwerkplek?

Evt. extra vragen

 1. Op welke wijze kun je de studerende ondersteunen in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden passend bij de leeruitkomst waar de studerende aan werkt?
 2. Hoe zorg je ervoor dat je actief betrokken blijf bij de studerende?
 3. Nominale route: in welke van deze leeruitkomsten zou je de studerende kunnen begeleiden/ondersteunen?

Uitkomsten:

Het eerste gesprek over de leeruitkomsten wordt in de maand september gevoerd.

Hierin gaan SO, studerende, indien mogelijk directeur/IB-er en SLC PABO in gesprek. De SLC pabo mag ook digitaal aansluiten.

Er is een plan van aanpak van de studerende nodig waarop de overige verdieping kunnen aanbrengen door tips en literatuur aanwijzingen.

Belangrijk onderdeel is het afspreken van data voor bezoeken van de SO voor het krijgen van feedback.