Tim zit als pabostudent bij oudergesprekken: 'Zo heb je veel beter een idee van wat er straks allemaal op je afkomt'

"De spelletjesles beginnen we met een raadsel: 'Wat heeft 21 ogen, maar kan niks zien?'" Met die vraag begint de vierdejaars pabostudent Tim van Sluijs zijn les aan groep 5A van de Prinses Beatrixschool in Goes. Hij maakt deel uit van de eerste lichting die drie jaar geleden is gestart aan de vernieuwde opleiding tot leerkracht. In de Opleidingsschool Zuidwest werken bijna alle basisschoolbesturen samen met opleiders HZ en Scalda.

En die samenwerking is een succes. Want niet alleen in Zeeland zijn ze tevreden over de resultaten. Ook landelijk is dat het geval. In juni heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opleidingsschool een certificaat gegeven. Daarmee is de samenwerking verzekerd ruim vier ton subsidie per jaar.

Alle Zeeuwse pabostudenten en onderwijsassistenten volgen hun opleiding aan de Opleidingsschool Zuidwest. Concreet betekent dat voor de toekomstige leerkrachten dat ze vanaf het begin van de opleiding twee dagen per week praktijk hebben, dus op een basisschool zijn, en drie dagen theorie krijgen. De pabostudenten op de HZ en de onderwijsassistenten op het Scalda.

De kinderen luisteren aandachtig naar een les van Tim © Omroep Zeeland

Tim is heel blij met die extra 'stagedagen', omdat hij zo zijn klas snel leert kennen. "Je kunt ook meteen in de praktijk brengen wat je in theorie hebt geleerd. Plus als je een betere band met de kinderen opbouwt, dan kun je ze beter iets leren."

Een pluspunt vindt Tim ook dat hij echt onderdeel van het team is. In de uren dat de kinderen al naar huis zijn wordt hij begeleid en zit hij bijvoorbeeld bij oudergesprekken. "Zo heb je veel beter een idee van wat er straks allemaal op je afkomt als je klaar bent met je studie", legt hij uit.

Ook dat merkt directeur Gerard Verkuijl van de Prinses Beatrixschool waar Tim stageloopt. "Vroeger kwamen de studenten hier binnen met een stapel opdrachten die ze tijdens hun stage moesten afwerken. Nu zijn ze betrokken bij de klas en kunnen ze lessen geven die passen binnen ons onderwijs. En dat ze meer onderdeel van het team zijn is goed. Zo hebben de studenten veel sneller een beter beeld van wat hun werk in de toekomst inhoudt."

Drie jaar geleden begon de samenwerking

De Opleidingsschool Zuidwest is in 2020 gestart met de vernieuwde opleiding. Het werkveld en de opleiders werken veel meer samen, waardoor theorie en praktijk ook beter op elkaar aansluiten. "We weten beter van elkaar wat we doen. Alle opleiders zeggen nu hetzelfde. Zowel de begeleiders op de basisschool als op de HZ en Scalda", zegt opleidingsmanager Rinke Dellebeke.

In juni heeft de Opleidingsschool Zuidwest groen licht gekregen van het ministerie om op de ingeslagen weg door te gaan. "Het is heel fijn dat we die erkenning hebben gekregen. Zo hoeven we onze kwaliteit niet steeds opnieuw te bewijzen", legt Dellebeke uit. Maar het betekent ook dat de samenwerking kan blijven rekenen op structureel geld vanuit het Rijk. Daarmee kan de begeleiding van de studenten worden betaald. "Meer praktijk betekent ook dat er meer opleiders en tijd gevraagd wordt op de basisscholen. Die begeleiding kunnen we nu goed blijven geven", legt Dellebeke uit.

Opleidingsmanager Rinke Dellebeke © Omroep Zeeland

Eén van de doelen van de opleidingsschool was om uitval van studenten te verminderen en dat lijkt te lukken. "Als een student stopt dan is dat vaak al in het eerste jaar, omdat studenten al vrij snel doorhebben, door die extra praktijk, dat het niks voor hen is. Concrete cijfers zijn er nog niet, want we hebben ook te maken gehad met de coronalichting.", zegt Dellebeke.

Tim van Sluijs zit in zijn laatste jaar van de pabo-opleiding © Omroep Zeeland

Tim heeft geen moment gedacht aan stoppen met de opleiding: "Ik wist meteen dat ik meester wil worden. Ik hou ervan om met kinderen te werken, ze uit te dagen en voor te bereiden op het voorgezet onderwijs."

Antwoord op het raadsel

Volgend jaar is het voor Tim zo ver. Hij heeft dan zijn opleiding afgerond en mag dan zelfstandig voor de klas staan. Tot die tijd staat hij op maandag en dinsdag voor de klas in Goes. "Zullen we naar het antwoord kijken op het raadsel? "Wie weet het goede antwoord?" Iemand steekt zijn vinger op en mag het zeggen: "Een dobbelsteen!" "Heel goed", antwoordt Tim met een grote glimlach.

 

Tekst en fotografie: Omroep Zeeland, 6 oktober, 18:59