Pilot samenwerking Scalda en HZ

Sinds start huidig schooljaar 2023/2024 is er een pilot gestart met als doel te onderzoeken hoe studenten van Scalda, opleiding Kindprofessional, kunnen gaan participeren in de Opleidingsschool Zuidwest. Binnen Scalda zijn er meerdere betrokkenen bezig met het vormen van kaders waarin dit op korte termijn kan gaan plaatsvinden. Deelname aan de bestaande leerteams van (een deel van de) Scalda-studenten die in de opleidingsscholen aanwezig zijn is daarvan een onderdeel. 

Om dit mogelijk te maken en concrete punten uit te werken zijn genoemde betrokkenen vanuit Scalda gekoppeld aan een instituutsopleider van de HZ en gemotiveerde schoolopleiders vanuit meerdere besturen die hierin mee willen denken. Zij gaan binnenkort aan de slag met het uitwerken van deze concrete punten.  
De periode tot einde kalenderjaar 2023 zal voornamelijk in het teken staan van het uitwerken van dit plan. Vanaf begin kalenderjaar 2024 zijn er voornemens om in de praktijk aan de slag te gaan met het uitgewerkte plan. Dit zal ook betekenen dat vanaf dat moment zowel studenten als begeleidende docenten van Scalda in de leerteams kunnen gaan aansluiten. Doel vanuit Scalda is dat het deelnemen aan leerteams voor onze studenten als waardevol gezien gaat worden, en zeker niet als een verzwaring. Dit betekent ook dat Scalda samen met de HZ binnen de curricula van de opleidingen gaat zoeken naar aanknopingspunten.  

Na evaluatie vanuit de plannen van de gedraaide pilot zal vanaf schooljaar 2024/2025 deelname aan de OSZW door Scalda Kindprofessional volledig geïntegreerd gaan worden. Ondersteunend aan dit proces is de samenwerking tussen de stagebureaus van zowel HZ als Scalda: Zij hebben drie keer per jaar contact met elkaar om te stroomlijnen. Ook zijn er al stappen gemaakt om de kinderopvangorganisaties te gaan betrekken bij de OSZW, zodat de Kindprofessional (met dubbele kwalificatie) helemaal tot zijn recht gaat komen in de OSZW.