Het traject ‘zijinstroom in beroep’ op HZ University of Applied Sciences (HZ) verandert vanaf 1 september 2023

De HZ biedt al vele jaren het traject ‘zijinstroom in beroep’ aan binnen de Opleidingsschool Zuidwest. Dit tweejarig traject start met een geschiktheidsonderzoek en wordt afgesloten met een bekwaamheidsonderzoek. Met de komst van de flexibele deeltijdopleiding PABO op de HZ is besloten het traject ZIB aan te laten sluiten bij deze opleiding.

Met deze aansluiting zijn onderstaande wijzigingen in het traject van de zijinstroom doorgevoerd.

  • Voorafgaand aan het geschiktheidsonderzoek onderzoekt de kandidaat minimaal 10 schooldagen de onderwijspraktijk. De kandidaat loopt mee in verschillende bouwen, geeft onderwijsactiviteiten,  observeert en voert gesprekken. De ervaringen van deze 10 dagen worden meegenomen in het portfolio dat wordt vormgegeven voorafgaand aan het geschiktheidsonderzoek.
  • Het scholingstraject, dat wordt vastgesteld na het geschiktheidsonderzoek, is gekoppeld aan de leeruitkomsten van de deeltijd. Dit betekent dat de kandidaat nog steeds werkt met een eigen scholingsprogramma, maar dat de onderliggende leeruitkomsten grotendeels gelijk worden aan de leeruitkomsten van de PABO deeltijd. Voor deze leeruitkomsten wordt gewerkt met het verzamelen van bewijslast in verschillende contexten. De kandidaat levert deze in verschillende portfolio’s aan.
  • Het werkplekleren kan op verschillende manieren worden ingevuld:
  • Elke bouw een leertraject. Dit is de huidige manier van werken. De kandidaat gaat achtereenvolgens in elke bouw aan de slag en doorloopt daar een leertraject. De kandidaat mag pas zelfstandig lesgeven in elke bouw als het WPA van die bouw is behaald. De kandidaat blijft op deze wijze boven formatief.
  • Aanstelling in één bouw. In deze bouw volgt de kandidaat het leertraject en sluit dit leertraject af met een summatief WPA met voldoende score. De kandidaat mag daarna zelfstandig ingezet worden voor de groep in deze bouw in de formatie. De kandidaat gaat daarna, naast de deeltijdaanstelling in de eigen bouw, minimaal 1 dag in de week aan de slag in de andere bouwen, bovenformatief. De overige bouwen worden ook met een WPA afgesloten.
  • De kandidaat verandert minimaal 1x per traject van school.

Voorbeeld inzet zij-instromer: aanstelling 0.6 fte

Gestart in groep 5.

Start traject:activiteitenbewijslast
Zijinstromer start in groep 5 (3 dagen)

Basisvaardigheden leren als leerkracht.

Van leren naar zelfstandig de groep draaien.

Dit laten zien door 10 dagen geheel verantwoordelijkheid te dragen voor de groep.

WPA middenbouw, horend bij groep 5
Vervolgmogelijkheden:
Zijinstromer blijft in groep 5 (1 dag) maar krijgt gelegenheid in andere groep   te leren (2 dagen)

Groep 5: zelfstandig 

Andere groep: leren en bewijslast verzamelen

WPA onderbouw en bovenbouw, hierin wordt ervaring opgedaan bij kleuters en groep 3 en bovenbouw.
Zijinstromer doorloopt de verschillende bouwen en leert en werkt 3 dagen in de bouwen