De Lasloods in Vlissingen stroomt vol met instituutsopleiders, schoolopleiders en de projectleiding

Het is 15.00 uur, 28 juni. De Lasloods in Vlissingen stroomt vol met instituutsopleiders, schoolopleiders en de projectleiding. Vanuit de hele regio komen ze binnen om bij de eerste live ontmoeting van dit jaar aanwezig te zijn. Op afstand groeten de mensen elkaar, er wordt gelachen, er is plezier, er is verbinding.

Verbinding omdat al deze mensen betrokken zijn bij de Opleidingsschool Zuidwest. Samen willen deze mensen dat creëren, waardoor er goede, vakbekwame, gepassioneerde juffen en meesters voor onze kinderen, zijn, blijven en komen.

In het afgelopen jaar heeft de TIC (team innovatie curriculum) hard gewerkt aan de opzet van het eerste leerjaar waarbij de huidige invulling van de maandagmiddag gerealiseerd is. Het team professionalisering zorgde voor alles wat met professionalisering van alle betrokkenen te maken heeft. Samen namen zij het initiatief voor deze middag.

De leerteammiddag (voorheen flexibel dagdeel) waarbij aanstaande professionals in een leerteam samen onderzoeken en met en van elkaar leren samen met de instituutsopleider en schoolopleider. De plek waar ruimte is om de koppeling tussen de theorie en de praktijk te maken en waar opleidingsmentoren de mogelijkheid hebben om hun expertise te delen met aanstaande professionals. Ook het tweede jaar is ontwikkeld en ligt klaar om in de OSZW uitgerold te gaan worden.

De Lasloods is vol met mensen die dit eerste jaar van OSZW hebben bijgedragen en ook nieuwe instituutsopleiders en schoolopleiders zijn aanwezig. De middag heeft tot doel: vieren wat er is geweest in het afgelopen jaar en vooruitblikken op het jaar dat gaat komen. Diemer van Wijk heeft de algehele leiding op 28 juni. Rinke Dellebeke en Corrinne Dekker openen de middag en halen de parels van afgelopen periode middels een mentimeter op.

Jopke vd Borgt en Wouter Vermeule geven een inkijkje in de opbouw van het huidige jaar 1 en toekomstige jaar 2. Agnes Hieminga presenteert de verschillende rollen en de daarbij behorende verwachtingen binnen OSZW. Wim Westerweele en Diemer van Wijk introduceren op een ludieke wijze het leerteamdagdeel dat voor jaar 1 en jaar 2 een hybride aanpak kent. Het wordt steeds meer duidelijk hoe rijk de samenwerking is tussen werkveld en instituut. Samen zijn ze de opleidingsschool. Vanuit dit uitgangspunt gaan de instituutsopleiders en schoolopleiders met elkaar in gesprek over stellingen over de kwaliteit van begeleiden. Tot slot wordt afscheid genomen van Agnes Hieminga die door Jos de Jong wordt toegesproken. Agnes heeft zich vele jaren ingezet voor samen opleiden. Deze middag wordt afgesloten met een borrel waarin het elkaar ontmoeten ruimte krijgt. Voor het eerst elkaar live ontmoeten in een samenwerking als de OSZW, wat een energie! Er werd gevierd wat het eerste jaar bracht, er is gekeken naar het nieuwe schooljaar en een middag waar betrokkenen elkaar ontmoeten om zo samen te bouwen aan de Opleidingsschool Zuidwest, dit alles geeft zin in het volgend schooljaar. Het geeft gevoel van verbindingen om samen de goede dingen te doen voor de aanstaande leerkrachten en daarmee onze kinderen. Het geeft vertrouwen om samen verder te bouwen aan dat wat er nodig is voor de toekomst van het onderwijs in de regio.