Kindwijs

Contactgegevens

Adres

Pascal 40
3241MB Middelharnis​​​​​

Website
https://kindwijs.org/

Contactpersoon
Jankees de Waal
info@kindwijs.org
0187-484153

Afbeelding volledige breedte

Over Kindwijs

Kindwijs is de protestants-christelijke scholengroep voor (speciaal) basisonderwijs op Goeree-Overflakkee. 
Alle veertien Kindwijs-scholen werken nauw samen, vanuit de specifieke eigenheid die iedere school kenmerkt, met als opdracht om dicht bij huis protestants-christelijk onderwijs te geven aan unieke leerlingen met een eigen palet aan mogelijkheden. De medewerkers van Kindwijs willen hun leerlingen, in goed contact met ouder(s)/verzorger(s), in een veilige omgeving uitdagen om de hun van God gekregen talenten te ontwikkelen en passende resultaten te behalen. Dat is iedere dag opnieuw de mooie en inhoudsvolle opdracht! 
Kindwijs wil zo bijdragen aan het vormen van leerlingen die hun plaats innemen in de maatschappij, met de Bijbel als leidraad en in afhankelijkheid van God.