Archipel Scholen

Contactgegevens

Adres
Stadhuisplein 20
​​​​​​​4382 LG Vlissingen

Website
www.archipelscholen.nl

Contactpersoon
Agnes Hieminga
agneshieminga@archipelscholen.nl
 
0118-493150

Afbeelding volledige breedte

Over Archipel Scholen

Archipel Scholen verzorgt het openbaar primair onderwijs voor bijna 3.000 leerlingen op 17 scholen in de Zeeuwse gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. Archipel Scholen staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen.

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect. Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen. 

De vijf kernwaarden omvatten elk een aantal waarden die Archipel Scholen als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders).

De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van onze organisatie als geheel en van iedere school afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het openbaar onderwijs centraal.