Albero Scholen

Contactgegevens

Adres
Stationspark 49A 
​​​​​​​4462 DZ Goes

Website
www.alberoscholen.nl

Contactpersoon
Corrinne Dekker 

c.dekker@alberoscholen.nl 
06-47849492

​​​​​​​

Afbeelding volledige breedte

Over Albero Scholen

Onze kernwaarden

Duurzaamheid
Om duurzaamheid te realiseren bundelt Albero de krachten: zowel bovenschools als op schoolniveau wordt er intensief samengewerkt. Door samen te werken, kunnen de scholen excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuiteit op alle beleidsterreinen.

Verbinding
​​​​​​​De scholen van Albero staan midden in de samenleving en leggen op alle niveaus verbinding. Het zijn prettige locaties waar aantoonbaar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. Elkaar kennen, luisteren naar wat er bij anderen leeft en leren met elkaar zijn sterk verankerd bij Albero.

Diversiteit
De scholen van Albero zijn een weerspiegeling van de maatschappij. Er is  sprake van een grote mate van diversiteit binnen de scholen met betrekking tot talent, vaardigheden, godsdienst, cultuur, taal, sekse, capaciteiten, etc. etc.

Lef
Op alle scholen van Albero worden kinderen uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen, om creatief te zijn, om samen te werken met anderen en om onderzoekend en probleemoplossend in de wereld te staan. Dit vraagt lef van de leerling, van de leerkracht, van ouders en van de omgeving.

Sprankeling
​​​​​​​Leerkrachten worden uitgedaagd het beste van zichzelf te geven en een leven lang te leren van en met elkaar. Daarbij is het essentieel dat individuele talenten de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien. Dan kan met passie worden lesgegeven. Dat zorgt voor sprankeling bij alle leerlingen, bij ouders en bij de medewerkers zelf.