ProBaz

Contactgegevens

Adres
Oostelijk Bolwerk 9 (2e verd.)
​​​​​​​4531 GP Terneuzen

Website
www.probaz.nl

Contactpersoon
Dounia Dees
schoolopleider@probaz.nl
06-41715828

Afbeelding volledige breedte

Over ProBaz

Scholengroep ProBaz telt zeven scholen voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Terneuzen. De scholen zijn onderling verschillend, maar hebben een gemeenschappelijke basis: onderwijs geven vanuit de protestants-christelijke traditie. Onze scholen hebben een open toelatingsbeleid. Alle kinderen zijn welkom. 

Onze kernbegrippen zijn: verdraagzaamheidverantwoordelijkheid en respect. In de onderlinge omgang laten we ons inspireren door Bijbelse waarden als naastenliefde, vergeving en zorg voor de wereld om ons heen. Aan deze thema's wordt op onze scholen veel aandacht besteed. Wij willen onze school een veilige en vertrouwde plaats laten zijn, waar de kinderen graag naar toe gaan en waar ieder kind tot zijn recht komt.

Op onze scholen staat de ontwikkeling van het kind centraal. We stemmen ons onderwijs zoveel als mogelijk af op datgene wat het kind nodig heeft. In de praktijk houden we rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen. Als het nodig is krijgen leerlingen een aangepaste leerweg, extra ondersteuning of een meer uitdagend onderwijsprogramma aangeboden. Goede resultaten en goede kwaliteit zijn ons doel. Om dat te bereiken gebruiken we moderne leermethoden en wordt geïnvesteerd in de deskundigheid van onze leerkrachten.

Onderwijs is zoveel meer dan alleen 'rekenen en taal'. De ontwikkeling en persoonlijke vorming van het kind zijn minstens zo belangrijk. Deze taak nemen wij serieus en daarbij zien wij de ouders als onze partner.