De Korre

Contactgegevens

Adres
Deestraat 3
4458 AJ 's-Heer Arendskerke

Website
https://dekorre.nl/​​​​​​​

Afbeelding volledige breedte

Over De Korre

Onze missie en visie

Het overgrote deel van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wonende in Zeeland zijn op onze scholen aangewezen. Als stichting pakken we die grote verantwoordelijkheid — die we ook als zodanig voelen — met beide handen aan en proberen hier zo goed mogelijk naar te handelen. Onze missie hebben we daarom als volgt gedefinieerd:

Onze missie:

Stichting De Korre wil kinderen of jongvolwassenen in de leeftijd van vier tot twintig jaar met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking en/of een chronische somatische ziekte, die de potentie hebben om deel te nemen aan onderwijs helpen zichzelf te ontwikkelen met de mogelijkheden die ze in zich hebben. Om zo een plek in de maatschappij te verwerven en daarmee een basis te leggen een leven lang te blijven leren. 

Dit doen we niet alleen.

Om dit te bewerkstelligen werken we intensief samen met vijf samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in Zeeland: twee voor het primair onderwijs en drie voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we ook een goede samenwerking met twee landelijke reformatorische samenwerkingsverbanden. 

ONZE VISIE

Op basis van wie wij zijn als stichting en de plek die wij innemen in de Zeeuwse samenleving hebben wij een visie over hoe wij de doelstellingen — zoals gedefinieerd in onze missie — kunnen bereiken. Deze luidt als volgt:

  • Kwaliteit van onderwijs begint bij onderwijsteams. Een team met betrokken en gekwalificeerde medewerkers, waarbij iedereen voldoende professionele ruimte krijgt én zelf neemt.
  • Wij werken met ouders/verzorgers samen in een educatief partnerschap. Alleen zo kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen, kan iedereen zijn of haar verwachting uitspreken en kunnen doelen, werkwijze en rolverdeling afgestemd worden met elkaar. Waar nodig creëren we gedeelde verantwoordelijkheid en ondersteuning met instanties als jeugdhulp of de gezondheidszorg.
  • Elke school heeft zelf de ruimte om het onderwijs aan te laten sluiten bij hun omgeving en de specifieke vragen van de leerlingen. Binnen de kaders die we samen als stichting formuleren hebben scholen autonomie om hun pedagogisch en didactisch klimaat af te stemmen op de eigen leerlingen en de specifieke context van de school en haar omgeving.
  • Samenwerkingen gaan over de grenzen van de school en de stichting heen. Wij zien samenwerkingsverbanden, organisaties voor (jeugd)zorg en schoolbesturen, in zowel het regulier als speciaal onderwijs, als onze natuurlijke partners om onze missie te realiseren.

​​​​​​​